Årsmøte i Korgen il blir avholdt mandag 30. mars 2020 kl.18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Godkjenning av regnskap.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 15. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2019 Ski.pdf

Årsmedling for 2019- orientering.pdf


Powered by: Bloc