Medlemskontingent Korgen IL 2021
Medlemskontingent er en årlig avgift som betales til Korgen IL.
Alle som er i aktivitet i Korgen IL må betale denne avgiften.
Medlemskontingenten revideres årlig og vedtas på årsmøte hvert år.
For å være stemmeberettiget i Korgen IL MÅ man være minimum 15 år, være registrert og betalt medlem i minimum 1 måned.

MedlemskapSats
Støttemedlemskap
400,-
Barn og ungdom t.o.m 19 år.
200,-
Voksen (20 +)
400,-
Familie
Alle over 15 år har da stemmerett når registrert med navn

800,-