Hva koster det å spille fotball i Korgen IL 2021

Aktivitetskontingent 2021
Aktivitetskontingent er en årlig avgift som betales til fotballgruppa. Avgiften brukes som bidrag til å dekke de sportslige aktivitetene spillerne deltar på gjennom året.
Alle som spiller fotball i Korgen IL må betale denne avgiften og i tillegg være medlem av klubben.
Aktivitetsavgiften revideres årlig og vedtas på fotballgruppas årsmøte hvert år.

Det er 50 % søskenmoderasjon på yngre søsken.


AlderSats
Kommunalserie
300,-
Kretsserie
600,-
Senior
1000,-