Korgen IL – Fotball 

 

Sjekkliste før - under - etter trening, for trenere.

Sammen skal vi begrense smitte av koronavirus samt ha det TRYGT og GØY med fotball.

 

Del 1: Sjekkliste før trening

Ankomst før trening sammen med koronavakt. 

 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede. 
 • Alle møter ved angitt oppmøtepunkt og holder 1 meters avstand eller mer 
 • Håndvask 
 • Informasjon om regler og innhold i økta 
 • Info om hvorfor vi har koronavakt og at gjentagende feil/avvik på regler blir treningen stoppet for sesongen 
 • Max 20 i hver gruppe + en leder
 • Minst 1 meters avstand 
 • Hjelpe hverandre til å følge reglene på en positiv måte. 
 • Gjennomgå hva vi skal igjennom på økta fotballmessig 
 • Spørre om alle føler seg trygge og bra 
 • Smile og ha det artig med fotball 
 • Registrere spillere og trenere i treningsøkta (smittesporing) Evt. Noter ned i bok og send bilde til BUK v/Renate Reinåmo ( 99022513) etter hver økt.
 • NB! Etter trening går vi ut på anvist område og gjennomfører vask og avslutning før vi reiser hjem.  

 

Del 2: Sjekkliste under økta:

Under selve økta 

 • Max 20 i hver gruppe 
 • Minst 1 meters avstand når det ikke er kamp om ball. ( pauser etc.)
 • Positive tilbakemeldinger på riktig adferd 
 • Husk å sørge for at alle føler seg sett og ivaretatt bruk navn og vær oppmuntrende 
 • Positiv adferd i fellesskap 
 • Ved avvik rolig forklaring 1 til 1. Vi må huske på hvorfor 
 • Avslutning av økta ved angitt avslutningspunkt slik at ny gruppe slipper til på banen

 

Del 3: Sjekkliste etter økta 

 • Vask av utstyr 
 • Håndvask 
 • Spør hvordan det gikk i forhold til regler og hva vi kan gjøre bedre 
 • Rapporter avvik til klubbens ledelse

 

Del 4 Rapportering etter økta

 

Trener og Koronavakt har et kort evalueringsmøte om dagens trening. Koronavakt oppdaterer treningslogg for laget. Ved bekymringer eller gjentatte avvik på treningene, skal Leder i BUK underrettes.