Årsmøte i Korgen il blir avholdt mandag 18. mars kl.18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

4. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

5. Godkjenning av regnskap.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Sekretær

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) To revisorer

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 4. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2018 KIL Fotball.pdf

Håndballgruppa 2018.pdf

Årsmelding 2018 Ski.pdf

Årsmelding-2018-O-gruppa.pdf

Årsmelding styret.pdf

Regnskap 2018.pdf

revisors beretning 18.pdf


Levert av IdrettenOnline