Årsmøte i Korgen il blir avholdt torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4 .Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

6. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

7. Godkjenning av regnskap.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig og sekretær

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2020 Ski.pdf

Årsmelding 2020 Håndball.pdf

Årsmelding fotball 2020.pdf

Årsrapport fra Trimgruppa 2020.pdf

Årsmelding 2020 Orientering.pdf

Årsmelding fra hovedstyret 2020.pdf

Årsrapport 2020 Klubbhus.pdf

Regnskap 2020.pdf

Budsjett 2021.pdf

Kontrollutv beretning 20.pdf

Levert av IdrettenOnline