Årsmøte i Korgen il blir avholdt mandag 18.mai 2020 kl. 18.00 på klubbhuset.

Sakliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.

2. Valg av dirigent.

3. Valg av referent.

4 .Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.

5. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

6. Årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

7. Godkjenning av regnskap.

8. Behandle forslag og saker.

9. Fastsette medlemskontingent.

10. Vedta idrettslagets budsjett.

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Valg av:

      a) Leder og nestleder

      b) Økonomiansvarlig

      c) Styremedlemmer og varamedlemmer

      d) Kontrollutvalg, to medlemmer og et varamedlem

      e) Representanter til ting og råd

      f) Medlem valgkomite og leder


Saker som ønskes behandlet må være styret ihende innen 15. mars.


Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her etter hvert som de er klar

Årsmelding 2019 Ski.pdf

Årsmedling for 2019- orientering.pdf

Årsmelding Håndball 2019.pdf

årsmelding fotball 2019.pdf

Årsrapport trimgruppa Korgen IL.pdf

Korgen IL Klubbhus årsrapport 2019.pdf

Årsmelding fra hovedstyret 2019.pdf

Innkomne saker.pdf

Regnskap 2019.pdf

Revisors beretning 2019 regn.pdfLevert av IdrettenOnline